Čitanje i pisanje pre škole (10)

Verujem da ste prikupili sve dosadašnje tekstove u kojim je opisano podučavanje dece pre polaska u školu u kućnim uslovima. Sigurno je da naš obrazovni sistem vašem detetu može da pruži mnogo, pre polaska u školu, u pogledu socijalizacije. Pripremljenost za polazak u školu je u najvećem delu na vama. Kako jednostavno možete da pomognete svom detetu čitajte u ovim tekstovima. Još jednom vas podsećam da je važno da aktivnosti sprovedete po onom redu po kome su navedene. Zato, ako ste propustili neke delove, potražite prošle tekstove na ovom sajtu.

Citanje i pisanje 10U prošlom broju bilo je reči o prvom, drugom i trećem koraku igre „Na slovo, na slovo“ (Zvučna igra). U ovom broju biće predstavljen četvrti, peti i šesti korak.

Još uvek na slovo, na slovo

Četvrti korak
Uzrast oko 3,5 do 4,5 godine. Cilj ovog koraka je da razvijete svest kod deteta o glasovima koji nisu na početku reči. Razvijanje svesti o svim glasovima u rečima je presudna za čitanje i pisanje.
Odaberite deo sobe u kome možete da pronalazite predmete čiji nazivi počinju istim glasom, ali se završavaju drugim. Na primer lopta i lepak počinju istim, a ne završavaju se istim glasom.
Vi kažite: „Na slovo, na slovo L, ali da je poslednje A“. U početku će detetu biti potrebno vremena da nauči da sluša glasove koji nisu početni. Dete će verovatno načiniti grešku i reći će reč koja počinje na slovo L, a ne završava se na A. Izgovorite tu pogrešnu reč koju je dete reklo i pokušajte zajedno da otkrijete koji se poslednji glas čuje u toj reči. Kada dete uvežba i bez greške navodi predmete čiji nazivi počinju i završavaju se istim slovom, uključite širi prostor. Uvek mu recite prvo i poslednje slovo.

Peti korak
Uzrast oko 3,5 do 4,5 godine. Cilj i ovog koraka je da dete nauči da razlikuje sve glasove u reči. Za ovaj korak vam je potrebno samo strpljenje i dobra volja.
Peti korak prirodno prati prethodni. Kada dete može da pronađe reč koja počinje i završava se određenim glasom vreme ja da počnete da otkrivate sve glasove u reči. Počnite s kraćim rečima. Na primer „rep“. Dete već zna da vam kaže koji je prvi, a koji poslednji glas u ovoj reči. Sada recite: „Probajmo da otkrijemo sve glasove koji se kriju u izgovorenoj reči“. Izgovorite polako. „K – A – P. Koji glas se čuje iza glasa K?“ Kad dete savlada kraće reči pređite na sve duže i duže. Nisu vam potrebni predmeti pa možete da predlažete reči po izboru. Za savladavanje identifikovanja svih glasova u reči potrebno vam je puno strpljenja i dobra volja. Pretpostavljam da to već i posedujete čim ste se opredelili da primenite ovaj metod koji vam predlažem. Kada vaše dete ovo savlada budite sigurno da ste na dohvat njegovog uspešnog čitanja i pisanja.

Šesti korak
Uzrast 4,5 do 6 godina. Ovaj korak je zamišljen tako da koristi sva dosadašnja iskustva u vezi s glasovima i ohrabri vaše dete u igranju glasovima. Zamislite jedan glas. Na primer „M“. Pitajte dete da navede reči koje počinju glasom „M“, koje se završavaju glasom „M“, koje imaju glas „M“„ u sebi. Na primer: mačka, som, Tomislav.
Pratite tempo vašeg deteta i prelazite s koraka na korak kako vam taj njegov tempo diktira. Nekom detetu će biti potrebno mnogo više vremena da pređe sve korake, a nekom manje. Ako je vaše dete starije od predloženog uzrasta napredovaće brže.

Još nekoliko varijanti igre „Na slovo na slovo“

Rimovanje „Na slovo naslovo“
Umesto da pronalazite reči koje počinju određenim slovom, sada pronalazite reči koje se rimuju sa zadatom reči. Recite: „Tražim reč koja se rimuje sa reči mačka.“
Odgovor je „značka“ ili „igračka“, može to da bude i „tačka“.

Izmišljanje pesmica
Možete da izmislite neke smešne i besmislene pesmice i brojalice koje se rimuju.

Razvrstavanje slika čiji se nazivi rimuju ili počinju istim glasom
Potrebne su vam slike predmeta čiji se nazivi rimuju. Recite detetu da razvrsta slike prema tome kako s predmeti rimuju.

Izbaci uljeza
Detetu dajte slike na kojima su nacrtani predmeti čiji se nazivi rimuju, kao i jednu čiji se naziv ne rimuje sa ostalima. Dete treba da otkrije sliku čiji se naziv ne rimuje s ostalima.

Ovaj unos je objavljen pod Praktično obrazovanje, Čitanje i pisanje pre škole. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor