Čitanje i pisanje pre škole (5)

Ako smatrate da savremena tehnologija može u potpunosti da zameni vaše bavljenje decom, da se mirisi mogu osetiti posredstvom televizijskog ekrana, da vaše dete prvi put treba da se susretne s knjigom prilikom polaska u školu, ovi tekstovi nisu namenjeni vama. Ne čitajte ih, jer ih nećete razumeti. Ako naprotiv želite da svojoj deci pružite praktičnu pomoć u opismenjavanju i razvijete kod njih ljubav prema čitanju i pisanju, u najpogodnijem periodu za to, na pravom ste mestu.

U prethodnim brojevima mogli ste da pročitate nešto o tome kako da opremite čitalački kutak svog deteta, koliko je važno da ga naučite da lista knjige, da ih čuva i odlaže na predviđeno mesto. Naročito je bilo opisano koliko je važno da i vi svakodnevno nešto pročitate i napišete, kako bi i vaše dete to činilo. Mogli ste da otkrijete koji sadržaji u knjigama su interesantni za određeni uzrast. Upoznali ste način na koji postepeno svoje dete možete da uvedete u svet slova i praktične igre pomoću kojih možeta da razvijate jezik vašeg deteta.

IGRE KLASIFIKOVANJA

Igre klasifikovanja su one koje će, između ostalog, pomoći vašem detetu da razvije svoj rečnik. Potrebnu pomoć će da mu pruži veliki broj slika i predmeta.

Kartice za klasifikovanja (uzrast oko dve godine i više)
Sakupite niz slika na jednu temu. Na primer, za mlađu decu koristite slike predmeta iz svake sobe u kući, ako je moguće neka jedna slika prikazuje sobu u celini. Možete da koristite i slike: ulice, parka, supermarketa i dr. Stariju decu zanimaju teme kao što su: motocikli, divlje životinje, biljke.

Citanje i pisanje 5Ako su teme vaših kartica prostorije u kući, počnite s jednom prostorijom, na primer – kuhinjom. Napravite slike koje prikazuju celu kuhinju. Razgovarajte o tome. Potom pokažite slike kuhinjskih predmeta i utvrdite za koliko njih vaše dete zna naziv. Koristite kartice kao podsticaj za razgovor. Uredite kartice tako da svi predmeti koji pripadaju jednoj prostoriji budu pored slike te prostorije. Pomozite mu da nauči nazive predmeta koje još ne zna koristeći tri stepena.

Prvi stepen:
Stavite jedan od predmeta ispred deteta i jasno mu recite njegov naziv. Učinite isto i za druga dva predmeta. Koristite izraz: Ovo je …

Drugi spepen:
Stavite tri predmeta i zatražite jedan od njih izgovarajući mu naziv. Promešajte predmete i ponavljajte igru sve dok dete ne usvoji nazive. Koristite izraze: daj mi…, pokaži mi…, stavi…, pridrži…, dotakni…

Treći stepen:
Pokažite jedan od predmeta i pitajte kako se naziva taj predmet. Učinite isto s druga dva predmeta. Ponovite ovaj korak nekoliko puta sve dok dete ne bude sigurno.
Ako dete u poslednjem stepenu ne može da vam kaže tačan naziv predmeta, jednostavno mu recite koji ste predmet izabrali i vaš trenutni rad privedite kraju. Imaćete još prilika da vaš rad nastavite neki drugi dan.

Razvrstavanje predmeta  (uzrast oko dve i po godine i više)
Potrebni su vam bilo koji predmeti koji se mogu klasifikovati, na primer:
– predmeti koji tonu i plutaju,
– predmeti koje magnet privlači ili ne,
– predmeti koji su tvrdi ili meki,
– predmeti koji su teški ili laki.

Pokažite svom detetu na koji se način razvrstavaju predmeti. Možete da razdvojite grupe predmeta na različite delove stola ili druge površine na kojoj se igrate. Ako želite da omogućite detetu da samo izvrši proveru onoga što je uradilo, nacrtajte mu grupe predmeta na jednom listu papira.

Ovaj unos je objavljen pod Praktično obrazovanje, Čitanje i pisanje pre škole. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor