Čitanje i pisanje pre škole (7)

U prethodnim brojevima mogli ste da pročitate nešto o tome kako da opremite čitalački kutak svog deteta, koliko je važno da ga naučite da lista knjige, da ih čuva i odlaže na predviđeno mesto. Naročito je bilo opisano koliko je važno da i vi svakodnevno nešto pročitate i napišete, kako bi i vaše dete to činilo. Mogli ste da otkrijete koji sadržaji u knjigama su interesantni za određeni uzrast. Upoznali ste način na koji postepeno svoje dete možete da uvedete u svet slova i praktične igre, pomoću kojih možete da razvijate jezik vašeg deteta. Prikazani su bili konkretni primeri za igre klasifikovanja i važnost rimovanja.

Priprema ruke za pisanje
Citanje i pisanje 6Detetu je potrebno puno vežbe pre nego što stekne potrebnu kontrolu ruke koja će mu omogućiti da dobro piše slova. To su aktivnosti koje pomažu detetu da mu pokreti ruke postanu precizniji i pažljiviji. Sa ovakvim aktivnostima možete početi već sa 18 meseci života vašeg deteta. Postoji puno stvari koje će mu biti vrlo interesantne, a koje će mu pomoći u razvijanju motorike šake.

Takva aktivnost je na primer prelivanje tečnosti. Počnite najpre s jednostavnim, a potom sve složenijim aktivnostima.
– Koristeći dve posude, predložite detetu da prespe grašak iz jedne posude u drugu vodeći računa da ne prospe.
– U posudu sipajte pirinič. Recite detetu da ih prespe u tri jednake posudice, tako da vodi računa da ih za sve tri ima dovoljno.
-Ponovite iste aktivnosti, ali koristite vodu.

Za ove igre će vam, što je dete mlađe, biti potrebno više vežbe i strpljenja. Zato igru ponavljajte više puta, sve dok dete ne stekne sigurnost. Onoga trenutka kada dete usvoji ovu veštinu podstičite ga da je koristi što više. Može samo da sipa i pije vodu kada je žedno, zaliva biljke i sl.

Slagalice
Potrebne su vam slagalice koje imaju neravnine sa svih strana. Njihovo uklapanje podstiče dete na korišćenje palca i kažiprsta, što će mu biti potrebno prilikom držanja olovke.

Crtanje
Dete vrlo rano počinje da koristi drvene boje. Oblici koje crta su u početku jednostavniji, uglavnom linije i nepravilne kružnice. Kasnije te linije i kružnice poprimaju stvarni oblik predmeta. Već između 4 i 5 godina možete da mu predložite da pogleda dobro i nacrta neki određeni predmet. Ova igra pomaže mu da usredsredi svoju pažnju na oblik, što će mu takođe biti potrebno prilikom usvajanja slovaCitanje-i-pisanje 7.

Slikanje prstom
Za ovu aktivnost potrebno je da dete ima najmanje tri godine. Možete da koristite specijalne boje za slikanje prstima ili najobičnije vodene boje. Slikajte sa detetom različite oblike na papiru ili platnu.

Šiće
Nacrtajte flomasterom oblike na tvrdom kartonu. Probušite rupice po tragu flomastera. Pokažite detetu kako da uvuče vunicu u veliku šivaću iglu (možete da kupite iglu sa tupim vrhom) i kako se igla s vunicom provlači kroz rupice. Nacrtajte i slova imena vašeg deteta i recite mu da ih „sašije“. Usmerite ga da ih šije u smeru u kome se slovo piše (odozgo na dole). Dete koje usavrši ovu tehniku kasnije može i uspešno da veze. Trebalo bi da znate da dete sa pet godina već može uspešno da plete i veze. To vam govorim iz ličnog iskustva, a ne iz teorije koja se može pročitati u knjigama.

Tesno, plastelin, glina
Deca vole da se igraju plastelinom i testom. Izvajajte dugačke „kobasice„ i oblikujte ih u slova. Vajajte kuglaste i valjkaste oblike. Napravite sve što vam padne napamet.

Ovaj unos je objavljen pod Praktično obrazovanje, Čitanje i pisanje pre škole. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor