Čitanje i pisanje pre škole (8)

Usmeravanje pažnje na glasove u jeziku

U prethodnim brojevima bilo je reči o vašim prvim koracima koje možete da preduzmete kako bi osigurali dobru osnovu zahvaljujući kojoj vaše dete može da postane dobar čitalac i pisac. Ovoga puta upoznaćete se sa igrama koje možete da igrate sa detetom pa tako i dalje vršiti pozitivan uticaj na usvajanje veštine čitanja i pisanja. Aktivnosti o kojima će biti reč su one koje biste našli u svakoj pravoj Montessori učionici. U Montessori učionicama nazivaju ih „ključevima“ za čitanje i pisanje.

Citanje i pisanje 8Aktivnosti: Zvučna igra, Slova od hrapavog papira i Pokretna azbuka, nadograđuju se jedna na drugu. Važno je da navedene igre izvedete po redu, jer svaka od njih ima svoju važnost za razvoj sposobnosti čitanja i pisanja. Ako vaše dete postane vešto u ove tri aktivnosti, izgradićete čvrstu osnovu za njegovim opismenjavanjem. Ovim igrama postižete sledeće:

-Skrenućete pažnju deteta na zvuke i podstičete ga da razmišlja o načinu na koji su reči sastavljene od glasova.
-Pomažete mu da prepozna slova kao simbole glasova.
-Pomažete mu da razvija pravilne pokrete ruke potrebne za pisanje slova.
-Učite ga da koristi vlastito pisanje kao most prema čitanju.

Već je bilo reči u prošlom broju o tome koliko su važne pesme i brojalice koje imaju rimu i ritam. Evo još načina kako možete da usmerite pažnju detetu na zvuk reči i podignete mu svest o ulozi koju glasovi imaju, najpre u govornom jeziku, a potom i u čitanju i pisanju.

Zvučna igra
Uzrast 2,5 godine i više
Ovu igru treba da igrate što češće. To je jedan od najvažnijih načina pripreme za čitanje i pisanje. Vodite računa da glasove pravilno izgovarate. Vodite računa da struktura reči ne bude previše teška, birajte kratke reči. Glas koji vežbate neka bude na početku ili na kraju reči.

Evo primera
a – ako           e- evo            l – lov               p – pile           f – foka
b- slab           ž- puž          lj – kralj            r – bor             h- hleb
v – voz            z- zec           m – miš             s – ples            c – zec
g – gol            i – ime         n – slo           t – tako            č – čaj
d – dan           j- čaj             nj – konj             ć – ćup             dž – ak
đ- tuđ             k- kao           o – oko               u – uvo             š – miš

Vi izgovarajte reči a dete neka ponovi. Vodite računa da svi glasovi budu pravilno izgovoreni.
Vežbajte glasove. Sada smislite složenije reči. Izgovorite reč po reč i pitajte dete:
-Koji je glas prvi u reči?
-Koji je poslednji glas u reči?
-Koji se sve glasovi čuju u reči? ( na pr. lutka, l-u-t-k-a)

Kada postanete vešti u slušanju i izgovaranju glasova svog jezika, spremni ste da počnete da igrate igru „Na slovo na slovo“ koja se satoji iz šest koraka. Prvi korak se može igrati kada je dete na uzrastu 2,5 godine, a peti i šesti korak kada dete ima 4-5 godina. Čak i ako je dete starije od 2,5 godine trebalo bi da počnete sa prvim korakom pa prelaziti na više obzirom na brzinu kojom savladava korake. U narednom broju upoznajte se sa koracima koji čine igru „Na slovo, na slovo“.

Ovaj unos je objavljen pod Praktično obrazovanje, Čitanje i pisanje pre škole. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor