Читање и писање пре школе (8)

Усмеравање пажње на гласове у језику

У претходним бројевима било је речи о вашим првим корацима које можете да предузмете како би осигурали добру основу захваљујући којој ваше дете може да постане добар читалац и писац. Овога пута упознаћете се са играма које можете да играте са дететом па тако и даље вршити позитиван утицај на усвајање вештине читања и писања. Активности о којима ће бити реч су оне које бисте нашли у свакој правој Montessori учионици. У Montessori учионицама називају их „кључевима“ за читање и писање.

Citanje i pisanje 8Активности: Звучна игра, Слова од храпавог папира и Покретна азбука, надограђују се једна на другу. Важно је да наведене игре изведете по реду, јер свака од њих има своју важност за развој способности читања и писања. Ако ваше дете постане вешто у ове три активности, изградићете чврсту основу за његовим описмењавањем. Овим играма постижете следеће:

-Скренућете пажњу детета на звуке и подстичете га да размишља о начину на који су речи састављене од гласова.
-Помажете му да препозна слова као симболе гласова.
-Помажете му да развија правилне покрете руке потребне за писање слова.
-Учите га да користи властито писање као мост према читању.

Већ је било речи у прошлом броју о томе колико су важне песме и бројалице које имају риму и ритам. Ево још начина како можете да усмерите пажњу детету на звук речи и подигнете му свест о улози коју гласови имају, најпре у говорном језику, а потом и у читању и писању.

Звучна игра
Узраст 2,5 године и више
Ову игру треба да играте што чешће. То је један од најважнијих начина припреме за читање и писање. Водите рачуна да гласове правилно изговарате. Водите рачуна да структура речи не буде превише тешка, бирајте кратке речи. Глас који вежбате нека буде на почетку или на крају речи.

Ево примера
а – ако           е- ево            л – лов               п – пиле           ф – фока
б- слаб           ж- пуж          љ – краљ            р – бор             х- хлеб
в – воз            з- зец           м – миш             с – плес            ц – зец
г – гол            и – име         н – слон             т – тако            ч – чај
д – дан           ј- чај             њ – коњ             ћ – ћуп             џ – џак
ђ- туђ             к- као           о – око               у – уво             ш – миш

Ви изговарајте речи а дете нека понови. Водите рачуна да сви гласови буду правилно изговорени.
Вежбајте гласове. Сада смислите сложеније речи. Изговорите реч по реч и питајте дете:
-Који је глас први у речи?
-Који је последњи глас у речи?
-Који се све гласови чују у речи? ( на пр. лутка, л-у-т-к-а)

Када постанете вешти у слушању и изговарању гласова свог језика, спремни сте да почнете да играте игру „На слово на слово“ која се сатоји из шест корака. Први корак се може играти када је дете на узрасту 2,5 године, а пети и шести корак када дете има 4-5 година. Чак и ако је дете старије од 2,5 године требало би да почнете са првим кораком па прелазити на више обзиром на брзину којом савладава кораке. У наредном броју упознајте се са корацима који чине игру „На слово, на слово“.

Овај унос је објављен под Практично образовање, Читање и писање пре школе. Забележите сталну везу.

Оставите одговор