Ćeraćete se još

Radi osveženja pamćenja, podsećanje na naše davne izbore. Bilo je tu raznoraznih izuma: glasali su i mrtvi, odseljeni, jedan po dva putavrtic-poletarac2… Dovijali se ljudi da pobede. Trajalo to, trajalo, ali nije moglo večno. Stadosmo im mi narod na put, rešismo da isteramo pravdu. Nije bilo lako, a beše i hladno. Kakav će biti rezultat „izbora“, konkursa koji se održava u Predškolskoj ustanovi u Kraljevu saznaćemo valjda uskoro. Da li je i ovde neko rešio da istera pravdu na svetlo dana ili se nama to samo tako čini?

Nakon nepravilnosti koje je utvrdio prosvetni inspektor Gradske uprave, a po prigovoru Simović Raška koji je nezadovoljan odlukom o izboru četrdesetak vaspitača u ovoj ustanovi tražio poništenje odluka o prijemu, konkurs o izboru direktora stavljen je sada pod lupu.

Nekoliko zaposlenih iz ove ustanove ovih dana upućuje zahtev u etar da se konačno izabere direktor ustanove i da se zanemare prigovori koji prate ovaj konkursni postupak. Zaposleni navode da je konkurs odavno raspisan i da ako je neko nezadovoljan treba da pokrene upravni spor kada se konkurs završi. Pozivaju se na Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U redovima koji slede pročitajte šta diktira ovaj Zakon kada je izbor direktora ustanove u pitanju, kao i to šta je zakočilo sazivanje sednice Upravnog odbora u ovoj ustanovi do zaključenja ovog broja.

Direktora ustanove bira organ upravljanja na osnovu konkursa, po pribavljenom mišljenju vaspitno – obrazovnog, nastavničkog, odnosno nastavničkog i pedagoškog veća. Dotle se stiglo u PU „Olga Jovičić Rita“ u Kraljevu. Nakon toga Odluka sa dokumentacijom o izabranom kandidatu dostavlja se ministru na saglasnost. Ako ministar u roku od 30 dana od dostavljanje odluke ne donese akt kojim odbija saglasnost smatra se da je na odluku o izboru direktora dao saglasnom. Nezadovoljni ovom odlukom imaju pravo zaštite u upravnom sporu.

Zakon ne propisuje u kom vremenskom roku treba da se sazove sednica Upravnog odbora i ne zabranjuje Upravnom odboru da u toku konkursa pribavi sva relevantna tumačenja kako bi konkurs sproveo u skladu sa zakonom i izbegao sudske troškove u upravnom sporu. Do sada, prema onome što nalaže Zakon, Upravni odbor ove ustanove u ovom konkursu nije imao propusta.

Prema izvorima bliskim PU „Olga Jovičić Rita“ u Kraljevu jedan od kandidata uložio je žalbu na dosasašnji tok konkursa, odnosno proceduru glasanja članova vaspitno – obrazovnog veća. Naime sporno je to da su na glasanje bili pozvani oni koji se nalaze na bolovanju, kao i njihove zamene. Tako da su se „u ime jednog radnog mesta“ izjašnjavale dve osobe. Diskutabilno je i to što su na ovoj sednici glasali i oni čije je zasnivanje radnog odnosa osporio prosvetni inspektor gradske uprave i čije se odluke o izboru rešavaju u sudskom sporu.

Prema onome što saznadosmo iz medija zaposlenima u ovoj ustanovi se žuri da započnu investicije, da zbrinu decu koja su na čekanju, a to ne mogu bez direktora iako funkciju direktora obavlja vršilac dužnosti. Vršilac dužnosti ima sve ingerencije kao i direktor. Naš narod kaže: „Što je brzo, to je i kuso“, pa Upravni odbor ne žuri. No, ako do kraja i bude nepravilnosti, tu je sud – da kaže svoje. Samo za mnogo kraće vreme nego nekada. A do tada zaposleni u Predškolskoj ustanovi: „Ćeraćete se još, ćeraćete se dok ne isćerate Ćeranu“.

.

Ovaj unos je objavljen pod Razmišljanja o prosveti. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor