Ћераћете се још

Ради освежења памћења, подсећање на наше давне изборе. Било је ту разноразних изума: гласали су и мртви, одсељени, један по два путаvrtic-poletarac2… Довијали се људи да победе. Трајало то, трајало, али није могло вечно. Стадосмо им ми народ на пут, решисмо да истерамо правду. Није било лако, а беше и хладно. Какав ће бити резултат „избора“, конкурса који се одржава у Предшколској установи у Краљеву сазнаћемо ваљда ускоро. Да ли је и овде неко решио да истера правду на светло дана или се нама то само тако чини?

Након неправилности које је утврдио просветни инспектор Градске управе, а по приговору Симовић Рашка који је незадовољан одлуком о избору четрдесетак васпитача у овој установи тражио поништење одлука о пријему, конкурс о избору директора стављен је сада под лупу.

Неколико запослених из ове установе ових дана упућује захтев у етар да се коначно изабере директор установе и да се занемаре приговори који прате овај конкурсни поступак. Запослени наводе да је конкурс одавно расписан и да ако је неко незадовољан треба да покрене управни спор када се конкурс заврши. Позивају се на Закон о основама система образовања и васпитања. У редовима који следе прочитајте шта диктира овај Закон када је избор директора установе у питању, као и то шта је закочило сазивање седнице Управног одбора у овој установи до закључења овог броја.

Директора установе бира орган управљања на основу конкурса, по прибављеном мишљењу васпитно – образовног, наставничког, односно наставничког и педагошког већа. Дотле се стигло у ПУ „Олга Јовичић Рита“ у Краљеву. Након тога Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се министру на сагласност. Ако министар у року од 30 дана од достављање одлуке не донесе акт којим одбија сагласност сматра се да је на одлуку о избору директора дао сагласном. Незадовољни овом одлуком имају право заштите у управном спору.

Закон не прописује у ком временском року треба да се сазове седница Управног одбора и не забрањује Управном одбору да у току конкурса прибави сва релевантна тумачења како би конкурс спровео у складу са законом и избегао судске трошкове у управном спору. До сада, према ономе што налаже Закон, Управни одбор ове установе у овом конкурсу није имао пропуста.

Према изворима блиским ПУ „Олга Јовичић Рита“ у Краљеву један од кандидата уложио је жалбу на досасашњи ток конкурса, односно процедуру гласања чланова васпитно – образовног већа. Наиме спорно је то да су на гласање били позвани они који се налазе на боловању, као и њихове замене. Тако да су се „у име једног радног места“ изјашњавале две особе. Дискутабилно је и то што су на овој седници гласали и они чије је заснивање радног односа оспорио просветни инспектор градске управе и чије се одлуке о избору решавају у судском спору.

Према ономе што сазнадосмо из медија запосленима у овој установи се жури да започну инвестиције, да збрину децу која су на чекању, а то не могу без директора иако функцију директора обавља вршилац дужности. Вршилац дужности има све ингеренције као и директор. Наш народ каже: „Што је брзо, то је и кусо“, па Управни одбор не жури. Но, ако до краја и буде неправилности, ту је суд – да каже своје. Само за много краће време него некада. А до тада запослени у Предшколској установи: „Ћераћете се још, ћераћете се док не исћерате Ћерану“.

.

Овај унос је објављен под Размишљања о просвети. Забележите сталну везу.

Оставите одговор