Досетљивост или нешто безобразније?

Школско такмичење из математике није одржано у складу са прописима

matematika01-080215У нашем образовном систему, када је у питању основно образовање, сва важна питања регулисана су Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи. Остала питања регулисана су појединим правилницима или стручним упутствима које потписује министар просвете.
Тако би и организација школских такмичења требало да буде у складу са Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе и Календаром такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2007/2008. годину (Министарство просвете, број: 6800-00-00518/2007-06 од 28.12.2007).
Према речима неких старијих колега: „Тај правилник није толико битан, већ се такмичења организују на основу искуства оних који већ дуже раде у школи.”
Наравно да то није тачно, јер сваки акт који прописује неку радњу мора да се поштује у целости.
Према наведеном Упутству, прописани су нивои такмичења и смотри и њихова организација, пропозиције такмичења и смотри, вредновање, финансирање, праћење и извештавање. У овом Упутству јасно стоји да се календаром такмичења и смотри, који доноси министар, за сваку школску годину утврђује: предмет, односно област предмета, организатори, врсте, нивои и време одржавања такмичења и смотри.

С обзиром на то да је овогодишњим Календаром рада предвиђено одржавање школског такмичења из математике 10.02.2008, логично је да све школе које такмичење нису организовале овог дана практично нису ни одржале школско такмичење из математике ове године. Како се учешће ученика на општинском такмичењу одређује на основу постигнутих резултата са претходног нивоа такмичења, сматра се да школе које нису поступиле у складу са Календаром немају право даљег учешћа.
Све то можда и не би било толико забрињавајуће да 11.02.2008. школе нису одржале школско такмичење са задацима који су већ израђивани у целој Србији 10.02.2008, како је и прописано. Неке наше школе су чак биле мало досетљиве, па су искористиле исте задатке, само су промениле цифре.

Како је циљ такмичења вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика, као и рангирање нивоа постигнућа, сматрам да је већ објављеним задацима немогуће мерити наведене параметре.
Због свега наведеног, очекујем осуду стручне јавности овог поступка школа (наводим да ово није прва година да се ово дешава), као и реакцију организатора тј. Министарства просвете, односно Школске управе у Краљеву, којој сам упутила приговор.

Знам које су школе организовале такмичење после предвиђеног рока, али ћу сачекати реаговања на ово писмо.

проф. Катарина Симовић,
учитељица у ОШ „Светозар Марковић“

(Текст објављену у недељнику „Ибарске новости“ од 15.02.2008. године)

Овај унос је објављен под Размишљања о просвети. Забележите сталну везу.

Оставите одговор