O autoru

Katarina Simović, prof. razredne nastave

Rođena sam 12. marta 1974. godine u Kraljevu od oca Dušana Simovića i majke Vesne (rođene Gvozdenović). Osnovnu školu sam završila u OŠ „IV kraljevački bataljon“ u Kraljevu. Nakon toga, 1995. godine sam završila Pedagošku akademiju prosečnom ocenom 9,30 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu, kao i Učiteljski fakultet 1999. godine u Užicu gde sam takođe diplomirala ocenom 10. Stručni ispit sam položila 1996. godine i tako stekla pravo na licencu.

Za potrebe rada u Ministarstvu prosvete i sporta položila sam i ispit za rad u organima državne uprave.

Posedujem i:
– osnovno znanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office /Word, Excel, Power Point/, Corel Draw!, internet, mail)

Do danas sam radila na sledećim poslovima:

– OŠ „IV kraljevački bataljon“ Kraljevo na poslovima učitelja-pripravnika,
– Dečje odmaralište „Goč“ na poslovima učitelja-vaspitača,
– OŠ „Jovan Cvijić“ Sirča na poslovima učitelja,
– Agencija za podučavanje „Mali Princ“ Kraljevo na poslovima rukovodioca i poslovima pripreme dece za polazak u školu i podučavanju dece uzrasta od 7 do 9 godina,
– Ministarstvo prosvete i sporta na poslovima koordinatora za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju na teritoriji raškog, rasinskog i moravičkog okruga,
– Radila sam kao novinar saradnik u lokalnom nedeljniku „Ibarske“ u kome sam pratila teme iz oblasti obrazovanja i probleme običnih ljudi, kao i autor emisije za decu „Odrasli niste nam dorasli“ na lokalnom radiju,
– OŠ „Svetozar Marković“ Kraljevo na poslovima učitelja, gde i danas radim.

Navodim i brojne obuke koje posedujem u oblasti obrazovanja:

– Radionica o planiranju individualnog profesionalnog usavršavanja i unapređenja škola, University of Calgary,
– Umeće komunikacije – konstruktivni pristupi problemskim situacijama,
– Građansko vaspitanje,
– Opisno ocenjivanje – voditelj seminara,
– Deficit pažnje i hiperaktivnost dece,
– Škola bez nasilja,
– Školsko forum pozorište za školu bez nasilja,
– Modul „Od igračke do računara“,
– Primena Bukvara dečjih prava u širenju poruka konvencije OUN,
– Dečji vrtić kao porodični centar…

Imam zvanje pedagoški savetnik.

Jedno reagovanje na O autoru

  1. Povratni ping: Da „obrnemo“ još jedan krug sa ovim starim udžbenicima. | Zelena učionica

Zatvoreno za komentare.