Prigovor na Odluku direktorke vrtića

vrtic-poletaracVaspitači koji nisu pozvani na proveru psihofizičkih sposobnosti po ovom Konkursu iz prethodnog teksta, i pored uveravanja zaposlenih u PU „Olga Jovičić Rita“ u Kraljevu da nemaju osnova za žalbu, imaju pravo i mogu da ponište sve odluke o prijemu vaspitača. Treba voditi računa da Prigovor bude podnet u roku. Pošto će organ upravljanja, naravno, da odbije njihov Prigovor, nakon toga će morati da angažuju advokata i pokrenu sudski spor. Dok se završi sudski spor, kako stvari stoje, doći će i do promene direktorke vrtića, što znači da je pod velikim znakom pitanja da li će nova direktorka tj. direktor izabrati iste kandidate. Istovremeno predlažem da upute žalbu na odluke i opštinskoj prosvetnoj inspekciji, ali da od ove instance ne očekuju mnogo.

Evo primera Prigovora u nastavku teksta.

* * * * * * * *

PREDŠKOLSKA USTANOVA ,,OLGA JOVIČIĆ RITA“ KRALJEVO

– Upravnom odboru

Predmet: Prigovor na Odluku direktorke

Blagovremeno i u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja podnosim Prigovor na Odluku br. (napisati broj pod kojm je Odluka zavedena) donetu od strane direktorke PU „Olga Jovičić Rita“ u Kraljevu.

Naima, kako nisam pozvan/pozvana na proveru psihofizičkih sposobnosti, a u skladu sa Čl. 130 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja po kome je Konkurs raspisan, smatram da sam doveden/a u neravnopravan položaj u odnosu na izabrane kandidate. Predškolska ustanova, odnosno direktorka, bila je u obavezi da primeni Član Zakona po kome je Konkurs raspisan, a to nije učinila.

Molim da Upravni odbor poništi odluke o izboru kandidata po Konkursu PU „Olga Jovičić Rita“ u Kraljevu.

U Kraljevu,                                                                          Podnodilac
(napisati datum)                                                             (ime i prezime
.                                                                                              potpis
.                                                                                              adresa)

* Prigovor štampati u dva primerka i najbolje zavesti kod sekretara ustanove. Kao dokaz o uloženom Prigovoru čuvati drugi primerak.
Napomena: Sekretar je dužan da izvrši prijem i zavođenje Prigovora.

Ovaj unos je objavljen pod Razmišljanja o prosveti. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor