Приговор на Одлуку директорке вртића

vrtic-poletaracВаспитачи који нису позвани на проверу психофизичких способности по овом Конкурсу из претходног текста, и поред уверавања запослених у ПУ „Олга Јовичић Рита“ у Краљеву да немају основа за жалбу, имају право и могу да пониште све одлуке о пријему васпитача. Треба водити рачуна да Приговор буде поднет у року. Пошто ће орган управљања, наравно, да одбије њихов Приговор, након тога ће морати да ангажују адвоката и покрену судски спор. Док се заврши судски спор, како ствари стоје, доћи ће и до промене директорке вртића, што значи да је под великим знаком питања да ли ће нова директорка тј. директор изабрати исте кандидате. Истовремено предлажем да упуте жалбу на одлуке и општинској просветној инспекцији, али да од ове инстанце не очекују много.

Ево примера Приговора у наставку текста.

* * * * * * * *

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ КРАЉЕВО

– Управном одбору

Предмет: Приговор на Одлуку директорке

Благовремено и у складу са Законом о основама система образовања и васпитања подносим Приговор на Одлуку бр. (написати број под којм је Одлука заведена) донету од стране директорке ПУ „Олга Јовичић Рита“ у Краљеву.

Наима, како нисам позван/позвана на проверу психофизичких способности, а у складу са Чл. 130 Закона о основама система образовања и васпитања по коме је Конкурс расписан, сматрам да сам доведен/а у неравноправан положај у односу на изабране кандидате. Предшколска установа, односно директорка, била је у обавези да примени Члан Закона по коме је Конкурс расписан, а то није учинила.

Молим да Управни одбор поништи одлуке о избору кандидата по Конкурсу ПУ „Олга Јовичић Рита“ у Краљеву.

У Краљеву,                                                                          Поднодилац
(написати датум)                                                             (име и презиме
.                                                                                              потпис
.                                                                                              адреса)

* Приговор штампати у два примерка и најбоље завести код секретара установе. Као доказ о уложеном Приговору чувати други примерак.
Напомена: Секретар је дужан да изврши пријем и завођење Приговора.

Овај унос је објављен под Размишљања о просвети. Забележите сталну везу.

Оставите одговор