Uvod

Ove strane nastale su u mojoj želji da aktivno učestvujem u osnaživanju vaspitno – obrazovnog procesa u Srbiji i našem gradu. Da pružim podršku prosvetnim radnicima u edukaciji kada su u pitanju zakonski akti u oblasti obrazovanja i vaspitanja, roditeljima čija su deca učenici ili će tek to da postanu, mladima da zavole poziv učitelja koji lično shvatam kao privilegiju, svima da mogu da komentarišu prosvetna zbivanja u našem gradu i državi i time utiču na kreiranje bolje obrazovne politike.

Katarina D. Simović