Zbirka zadataka povratnih informacija

Polazeći od zahteva savremene nastave da nastavnik treba da zna koliko njegovi učenici znaju, nastala je zbirka zadataka povratnih informacija u nastavi srpskog jezika za 4. razred. Zbirka je koncipirana prema onome što zahtevaju standardi obrazovnih postignuća, kao i prema zahtevima koji se pojavljuju u maturskim testovim i nacionalnim testiranjima. Ova zbirka pruža učitelju 4. razreda mogućnost da zahvaljujući kontinuiranom praćenju nastavnog procesa isti menja, prilagođava, upotpunjuje, a sve u cilju ostvarivanja planiranih ishoda.

Kako je koristiti?

Dati zadaci se koriste u završnom delu časa, što se može videti iz priprema neposrednog rada sa učenicima. Zadaci se umnožavaju za sve učenike, a produkti njihovog rada čuvaju se i prilažu prilikom posete prosvetnog savetnika ili prilikom pregledanja pedagoške dokumentacije učitelja od strane drugih lica (stručnog saradnika, direktora). Učenici u paru mogu da pregledaju tačnost urađenih zadataka, tako da se štedi i na vremenu a i učenici odmah dobijaju povratnu informaciju o tome u čemu su pogrešili. Nakon održanog časa učitelj pregleda listiće i stepen uspešnosti upisuje u deo pripreme koji se odnosi na procenu održanog časa.

U prilogu ovog teksta nalazi se nekoliko zadataka iz ove moje zbirke. Nije objavljena cela zbirka jer mi je namera da je koristim bar sa još jednom generacijom učenika. Može vam poslužiti kao ideja kako da uradite nešto slično.

zbirka-zadataka-srpski-4razred

Ovaj unos je objavljen pod Primeri iz prakse. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor